DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2017

>>Xem chi tiết KQ tuyển thẳng vào ĐH năm 2017
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Năm TN THPT Mã ngành Tên ngành Môn, loại giải, năm đạt giải Sở GDĐT
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 07.01.1999 2017 52140217 Sư phạm Ngữ văn 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên An Giang
2 Hồ Nhật Minh 02.10.1999 2017 52140219 Sư phạm Địa lý Giải 3 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Địa lý năm 2016, 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên An Giang
3 Mai Phước Toàn 19.10.1999 2017 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử Giải 3 cuộc thi KH kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí năm 2016 An Giang
4 Mai Xuân Tùng 16.03.1999 2017 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử Giải 3 cuộc thi KH kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí năm 2016 An Giang
5 Huỳnh Thị Diễm Phương x 19.08.1999 2017 52140211 Sư phạm Vật lý Giải 3 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Vật lý năm 2016, 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên An Giang
6 Phan Trần Ngọc Diễm x 04.11.1999 52140209 Sư phạm Toán học 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Bạc Liêu
7 Ngô Trúc Linh x 04.02.1999 2017 52720403 Hoá dược Giải 3 cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Hoá sinh - năm 2017 Bến Tre
8 Dương Minh Nhật 16.09.1998 2017 52140209 Sư phạm Toán học Giải 3 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Toán năm 2014 Cà Mau
9 Cao Anh Thư x 06.07.1999 2017 52140217 Sư phạm Ngữ văn Giải 3 kỳ thi HSG cấp tỉnh năm 2016; 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cà Mau
10 Nguyễn Ngọc Phương Anh x 17.01.1999 2017 52140209 Sư phạm Toán học 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
11 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc x 11.09.1999 2017 52140212 Sư phạm Hoá học 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
12 Bùi Phúc Hậu 19.11.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh Giải 2 kỳ thi HSG quốc gia môn Tiếng Anh năm 2017 Cần Thơ
13 Phan Bảo Uyên x 01.08.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh Giải 3 kỳ thi HSG cấp TP môn Tiếng Anh năm 2017; 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
14 Phan Ngọc Tường Vy x 21.08.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
15 Nguyễn Hoàng Dung x 08.12.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
16 Đoàn Huỳnh Kim x 10.06.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh Giải 1 kỳ thi HSG cấp TP môn Tiếng Anh năm 2017; 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
17 Trương Anh Kiệt 15.03.1999 2017 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp Giải 3 kỳ thi HSG cấp TP môn Tiếng Pháp năm 2017; 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
18 Thái Trần Anh Thư x 15.08.1999 2017 52420201 Công nghệ sinh học Giải 3 cuộc thi KH kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học Thực vật năm 2017 Cần Thơ
19 Ngô Huỳnh Xuân Hồng x 15.06.1999 2017 52420201 Công nghệ sinh học Giải 3 cuộc thi KH kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học Thực vật năm 2017 Cần Thơ
20 Nguyễn Diệp Xuân Quang 16.05.1999 2017 52480201 Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin) Tham gia đội tuyển dự thi Olympic Tin học Châu Á năm 2017; giải 1 môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 2017 Cần Thơ
21 Nguyễn Trần Vân Anh x 19.09.1999 2017 52140209 Sư phạm Toán học 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Cần Thơ
22 Tạ Duy Ái Vy x 08.04.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Hậu Giang
23 Lê Tiến Đạt 20.11.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh Giải 1 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016; 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Hậu Giang
24 Trần Kỳ Vĩ 29.03.1999 2017 52140211 Sư phạm Vật lý Giải 1 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Vật lý năm 2017, 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Kiên Giang
25 Trần Nguyễn Bảo Châu x 05.06.1999 2017 52140211 Sư phạm Vật lý Giải 3 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Vật lý năm 2016, 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Sóc Trăng
26 Nguyễn Ngọc Trân x 01.11.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Tiền Giang
27 Lâm Quốc Điền 11.09.1999 2017 52140209 Sư phạm Toán học 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Trà Vinh
28 Lý Nhật Minh 04.02.1999 2017 52140209 Sư phạm Toán học 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Trà Vinh
29 Nguyễn Thị Yến Phụng x 06.04.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Trà Vinh
30 Nguyễn Nhật Minh 13.11.1999 2017 52520103 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) Giải 3 cuộc thi KH kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí năm 2017 Trà Vinh
31 Mạc Trúc Lan Tường x 11.03.1999 2017 52140217 Sư phạm Ngữ văn 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Vĩnh Long
32 Nguyễn Hoàng Hiên 04.05.1999 2017 52140218 Sư phạm Lịch sử Giải 3 kỳ thi HSG quốc gia môn Lịch sử năm 2017 Vĩnh Long
33 Trần Thiện Trí 10.05.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh Giải 3 kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016 Vĩnh Long
34 Mai Bá Thanh Chi x 16.10.1999 2017 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 3 năm liền học sinh giỏi trường chuyên Vĩnh Long